torsdag 7. februar 2008

Åp. 2, 8-11. Smyrna.

Åp. 2, 8-11.

SMYRNA.

Smyrna lå 8 mil nord for Efesus, og var en vakker og folkerik by. Den eksisterer fremdeles under navnet Izmir.

Her har vi for oss det korteste av alle sendebrevene i Åpenbaringen. Det er brevet til Smyrna, og her finner du ingen anklage eller refs.

Jesus presenterer seg selv som den første og siste, han som var død og er blitt levende igjen. Det minner om kap. 1, 8 der han også kalles alfa og omega, og 1, 18 der han selv sier: jeg er den første og den siste. Jesus er en levende frelser, og du kan regne med ham. Det ville Jesus at Smyrna skulle få høre først. Ordene i Job. 19, 25 kommer til oss: Jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet.

Det er godt å leve når det er slik. Folk i Smyrna hadde trengsel, og da trenger vi det spesielt. Hva sies til dette folket?

1. De får bare ros. Slik ligner den forsamlingen i Filadelfia. Jesus finner ingen feil han trekker fram her. De var selvsagt ikke syndfrie, men de levde rett med Gud og sin neste. Han var ikke fullkommen i alt, men levde i ydmykhet og erkjennelse. Nøkkelen er det som står om Filadelfia: du har holdt fast ved mitt ord (3, 8). Selv om verden dømmer oss, går det an å leve slik. Det er ikke "Over evne" som Bjørnsen skrev.

Forstanderen i Smyrna var Polykarp. Han ble en kristen omkring år 70 og led martyrdøden i år 155. Han var kanskje her da Johannes skrev Åpenbaringen. Han må ha vært et sant redskap for Jesus, og var slik Jes. 26, 3 sier: Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred.

2. De møtte motgang. Jesus visste om trengsel og lidelse, v. 9-10. De opplevde spott, trengsel og prøvelser. Ja. de måtte endog i fengsel, og fikk motstand av Satans synagoge. Det kostet å være en kristen slik at Jesus kunne rose dem. Men det er tegn på et sant gudsliv. 2. Tim 3, 12: alle som vil leve gudfryktig i Jesus Kristus skal bli forfulgt. Og i Apg. 14, 22 fortelles om at Paulus styrket menighetene ved å si: Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Det er veien vi ikke kommer utenom om vi vil til himmelen.

De kunne risikere døden, v. 10. Det gjaldt å være trofast like fram til målet. Gud fritar oss ikke fra lidelse, men den har en grense. 10 dager er fastsatt her. Og det må bety en kort stund. Ti er også fullstendighetens tall. Vi tåler ikke like mye lidelse, men vi får alle vår fullstendige del av den. Motgang er ofte rensende. Og kanskje Herren ser at vi trenger det for å løses fra verdslighet og selvopptatthet. Åp. 19, 7b: hans brud har gjort seg rede.

3. De var fattige. Ordet fattig kan ha to betydninger. Og begge betydninger kan være aktuelle både i Smyrna og hos oss.

a) De var fattige på jordisk gods. En regner med at det var en lav levestandard i Smyrna og få rike kristne. I seg selv er ikke det noen himmelbillett. Men det kan være en fordel. Jesus sier at det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike, Mark. 10, 23. En høy levestandard kan være hinder for å søke Gud, fordi den gjør oss selvopptatt og fornøydd med livet. La oss huske hvordan de måtte be om mat til neste dag i gamle dager. Det skapte avhengighet av en høyere makt.

b) Men Bibelen bruker også ordet fattig om vår indre tilstand når den er mottagelig for Guds rike. Den åndelig fattige erkjenner sin synd og skrøpelighet. Han vet han er avhengig av Gud i alt og at han er totalt hjelpeløs uten Gud. Det er dette som menes med ordet i Mat. 5, 3: salige er de fattige i ånden.

4. Likevel - de var rike. På tross av trengsel og fattigdom hadde de en annen rikdom - i Gud. Den som tar imot Jesus som frelser får hele himmelens herlighet. Han kom nettopp for å gjøre oss rike ved sin fattigdom. 2. Kor. 8, 9. Ser du denne rikdom i evangeliet?

a) Frelsen i Jesus er den største rikdom vi har. Her har vi full forsoning for alle synder og tilgivelse for hele vårt syndige liv i fortid, nåtid og framtid. Og det får vi alt av nåde.

b) Alle løftene i Bibelen er våre. Hele Bibelen er din.

c) Gud er vår far og ikke vår dommer. Vi har fått en ny ånd i oss som våger å rope Abba, far til himmelens Gud. Rom. 8, 15. Gal. 4, 6.

d) Jesus er vår talsmann hos Gud. Han ber for oss og står på vår side i striden. Når det går galt for oss, ber han om nåde for sin egen skyld.

e) Og til sist har vi en rik framtid. Vi får livsens krone. Det er lønn for troskapen. Det er arven der oppe når alt på jord forgår. Da er du rik. Alle de andre er i den evige død, i fortapelsens gru og mørke. Det er i sannhet ingen rikdom.

Den gis til de som er tro til døden, v. 10. Vi må være villige til å død for Jesu skyld. Og troskapen skal rekke livet ut til døden uvegerlig henter oss. Og det kan koste oss alt.

Forstanderen Polykarp opplevde det. Slik ble det profetisk om ham. Da han ble ført til bålet, ble han spurt: fornekt Kristus og du er fri. Da sa han de berømte ord: I 86 år har jeg tjent ham, og han har ikke gjort meg annet enn godt; hvordan skulle jeg fornekte ham nå?

Smyrna er den eneste byen av de 7 som er omtalt her som eksisterer intakt i dag. Den heter Izmir nå. De holdt ut og var tro.