tirsdag 18. desember 2007

Åp. 13. Antikrist.

66-Åp 13 Antikrist

I dette kapitlet hører vi om to dyr som trer fram på arenaen. Det blir et avgjørende punkt i historien og ikke minst for de kristne. De har ulike oppgaver men ser ut til å samarbeid godt. Vi vet ikke hva tid de vil stå fram, men AT de kommer, er klart her.

1. Antikrist.

Det første dyret stiger opp av havet, som kan tyde at det kommer fra folkehavet. Det er Antikrist. Ordet betyr enten mot-Kristus eller Ved-siden-av-Kristus. Begge deler blir sant. Selve ordet finnes bare i Johannesbrevene, 1. Joh. 2, 18 og 22; 4, 3; 2. Joh. 7.

Det er sikkert at Antikrist er Kristi fiende og vil ta all makt fra ham og herske over hele jorden. Derfor vil han samle alle land og riker på jorden og legge dem under seg. Antikrist står derfor fram som en politisk leder.

Hans virksomhet og tid faller trolig sammen med profetier hos profeten Daniel, kap. 7. Det fjerde riket der er Romerriket, som liksom samler i seg det vesentlige i de tre første riker. Man tror at Romerriket vil oppstå på nytt i ny skikkelse i den siste tid.

I v. 7 her ser vi at Antikrist får makt over hele verden – ”over hver stamme og hvert folk”. Han vil føre krig mot de hellige og krever at alle skal tilbe ham, v. 8. Det viser at han også er religiøs. Men til hjelp her får han et annet dyr:

2. Den falske profet.

Det andre dyret finner vi i v. 11. Det så ut som et lam, og viser seg dermed ydmyk og uskyldig, jfr. Jesus som lammet. Men så snart det taler, kommer den sanne natur fram, det taler som en drage. Det er den falske profet som hjelper Antikrist til å vinne verden. Her har vi altså den religiøse delen av den siste tid. Det gjør under og tegn og forfører alle mennesker.

Profetens makt er stor og han kan forførelsens kunst. V. 15. Det sre ut som om han kan skape liv i et bilde. I vår tid med TV og data m.m. er det ikke usannsynlig, selv om vi ikke vet nøyaktig hvordan det skjer. Men profeten er Antikrists propagandaminister og skal få folket til å høre og lyde ham.

Dyrets navn er et tall, og alle må bære det for å eksistere. De kan ikke kjøpe og selge uten. Tallet er 666, og mange har forsøkt å regne ut navnet – ut fra alfabet i eldre tider der bokstavene også står for tall.

Det viktige for oss er at vi må vokte oss slik at ingen får bedra oss. Til nærmere vi kommer endens tid, til lettere blir det å bli bedradd etter som forførelsen blir sterkere etter hvert som vi nærmer oss Antikrists tid.

Men Jesus er sterkere, og i ham skal vi seire.