tirsdag 18. desember 2007

Åp. 5, 1-10.

Åp.5,1-10.

Jesus - har mange navn. = Bibelens sentrum, hovedpers.

1,5: det truverdige vitne. - til 22,11: den klare morgenstjerne.

Om han, kven han er og hans gjern. (titler).

Nå er mykje uklart for folk. Her: alt klart.

1) Davids rotrenning,v. 5. hans herkomst, ætt.

= oppfylling av prof. . Jes, 61 - Luk 4.

Gud utvalde jød. som folk. Joh.4,22: frelsa kjem frå jød. Mat. 1; Luk 3: Jesu ættetavle - frå Abr.

Difor står jød. i særstill. Rom.11,2: Gud har ikkje forrkasta sitt folk.

Rotskudd= nedfalle tre, se svakt, ringe ut - men har liv.!

2) Løven av Juda, 5. Skogens kong, herskar. 1.Mos 49,9. Har kongel. autoritet og makt.

= seierherre til slutt. Herre i krybba og korset.

Den sterke. Guds rike skal seire. Tross motst. og hån.

-Han kan opne boka dvs. vise framtida. Verdig = har makt til det. Framtida er i Jesu hånd.

- har seira. Aldri vore tvil om det. Sikker seier frå skapelsen. Derfor vil Guds rike seire.

- Bib. har svaret på Bib.'s gåter.

Me skal ikkje skamme oss over det. !

3) Lammet,v. 6.7.12. (arníon=lite lam).28 g. i Åp

= Jes. var rein og uskyldig. + offer: i påsken, kvar morgon,kveld. 2. Mos. 29,38f.

Viser han var villig å lida og dø for m.

a) Slakta,v. 9 - som offerlam. Kunne ikkje seia nei.

Til korset, offerstedet, alteret. taler om lidelse, kamp, offer.

b) kjøpte oss til Gud. Som på et marked, prisen betalt. = vår forsoning.

Prisen: blodet: ga sitt liv, syndens lønn: død.

mange vers: 1.Kor.6,20: de er dyrt kjøpt.

1.Pet.2,24: bar våre synder på sin lekam.

Joh. 1,29: Sjå der Guds lam som ber verdas s.

Jes. 53,5: Han er såra for våre brot.

Mat.20,28: gi livet til løysepenge for mange.

- Me er frikjøpt frå dom, straff, all synd

blir som englar og meir! Difor: Ny song. v.9.

= sann kr.dom. Ikkje sjølvstrev og lov.

Men Jesu gjerning for oss. Utan er alt hykleri.

c) Alle folk. Fr. ikkje for jødar el. snille folk.

Gud vil at alle skal bli fr. Forsoning. er for verda. Alle ætter og folk - uansett rase.

= misjon. Budsk. om Jes. må ut til alle!

= vår del.

d) Difor gjort oss til prestar og kongerike. Me er et nytt folk. Guds barn.

= vår teneste, vårt liv, ansvar.

Er me sløve?

Vil han be nokon å stanse, be om fornying?

La kongen få sin vei og vilje?