tirsdag 18. desember 2007

Åp 20. Dom

Åp. 20, 11-15.

Det er ein alvorleg tekst. Eg såg, seier Joh. Han ser lenger og djupare enn me. Han ser det alvorlege og i framtida. Eg såg står 35 gonger i Åp. og ordet såg står 57 gonger. Her ser me på noko av det hans såg.

1. Ei Kvit truna. Det er dom ved ein heilag Gud. 2. Mos. 33,20f. Alt veik bort for han, så sterk er hans heilage nærvær.

2. Dei døde. dei stod for Gud - for å gjera rekneskap. Her skal me alle. Ingen går fri. Små og store. Ingen er for unge til å vera ansvarlege for Han.

det minner om døden. Heb.9,27:menneskets lodd ein gong å døy.

minner om oppstoda. Grava er ikkje det siste.1.Kor. 15 og Joh. 5,29.

Er me rede til det?

3. Bøker. blei opna. stort bibliotek

a) Bøker med gjerningar. vår fortid og liv. Mykje er skjult nå, men alt blir ope. Mat. 10,26. Dine synder, gjerningar, forsømmelse, feil, nederlag. Alt står der. Det er alvor.

b) Livets bok. Berre namn - dei dei sanne truande, frelste. Har ei levande tru, er gjenfødde, bevart, tru til døden. Navnet er avgjerande, v. 15.

4. Såg dommedag. Dei blei dømde etter bøkene. Etter livet. Ikkje etter våre tankar, meiningar- det me trudde var rett.

Til og med dei døde. Oppstoda. alle døde, frå gravene, havet. Gud finn dei. Difor: ovendelse før døden.

5. Såg evigheten. Livet ikkje alt,grava ikkje slutt. Noko kjem etterpå. To utgangar, muligheter. Difor er livet resikabelt.

a) Ildsjøen,14f. ild og svovel. Ein realitet. Alle ufrelste, heidningar, spottarar, likegyldige er der.

Fryktelig syn å sjå dei! For me kan bedra oss

Dei skal lida. Mat. 10,28. Heb. 10,31.

b) Himlen, 21,1-2. Såg den! målet, dei frelste.Kap. 7,9: ein stor skare. Dei frelste.

Kvifor er dei der? =tvetta i blodet, reine av nåde. Jesus tok domen. Er du der - dine?